Politica de confidentialitate

  1. Cine suntem

SC Cross Media Publishing SRL este o companie din România ce gestionează portalul oficiuldestiri.ro.

  1. Date personale pe care le prelucrăm

SC Cross Media Publishing SRL este un operator de date cu caracter personal. Prelucrăm următoarele tipuri de date personale de la dvs.:
● Postări și comentarii pe portalul oficiuldestiri.ro
● Activitate online Date personale din anchete și articole jurnalistice.

  1. De ce avem nevoie de ele?

Avem nevoie de datele dvs personale pentru următoarele prelucrări:
În temeiul legal al demersurilor inițiate de către persoana vizată pentru încheierea unui contract – acceptarea termenilor și condițiilor de creare a conturilor de utilizatori.
Postări și comentarii – veți fi răspunzător, pentru postările și comentariile pe care le faceți pe portalul oficiuldestiri.ro, precum și pentru datele personale care ar putea fi în aceste postări sau comentarii.
Cu consimțământul dumneavoastră, vom prelucra și următoarele date cu caracter personal

  1. Prelucrări în scop jurnalistic

Articolele și anchetele publicate pe site-ul oficiuldestiri.ro, atât în materiale scrise cât și audio- video pot să conțină date cu caracter personal. Aceste date cu caracter personal sunt prelucrate în scop jurnalistic, conform prevederilor articolului 7 din Legea 190/2018 și conform prevederilor articolului 85 și a considerentului 153 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Astfel, prelucrarea acestor date, care fie au fost făcute publice în mod manifest de către persoanele vizate sau care sunt strâns legate de calitatea de persoane publice a acestor persoane vizate ori de caracterul public al faptelor în care sunt implicate este efectuată prin derogare de la capitolele II (Principii), III (Drepturile persoanelor vizate), IV (Operatorul și persoana împuternicită de operator), V (Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale), VI (Autorități de supraveghere independente) și VII (Cooperare și coerență) din Regulamentul general privind protecția datelor.

  1. Ce facem cu ele?

Conform legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicatiilor electronice, oficiuldestiri.ro are obligația de a administra în conditii de siguranță si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus
unei decizii individuale si dreptul de a vă adresa justiției.

  1. Care sunt drepturile dvs?

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa prin formularul de contact disponibil la Contact Us – Oficiul de stiri. Scopurile colectării datelor sunt marketing, reclamă și publicitate, statistică și servicii de comunicații electronice, iar oficiuldestiri.ro se obligă să nu facă publice datele dvs. personale si să nu le dezvaluie unei terțe părti, cu excepția situațiilor prevăzute de lege. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul oficiuldestiri.ro, vă rugăm să vă adresați la: număr de telefon – 0799007711 sau prin formularul de contact disponibil la Contact Us – Oficiul de stiri .
În cazul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal în scop jurnalistic, iar aceste date nu mai contribuie la o dezbatere de interes general, sau dumneavoastră nu mai sunteți atât de cunoscut sau cunoscută în raport cu subiectul reportajelor în care datele dumneavoastră sunt prezente, dacă conduita dumneavoastră nu mai este relevantă în legătură cu subiectul reportajelor din care datele dumneavoastră personale fac parte, puteți solicita anonimizarea sau ștergerea datelor dumneavoastră personale, conform Articolului 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului – Dreptul la respectarea vieții private și de familie. Echipa oficiuldestiri.ro va analiza
cererea dumneavoastră, o va balansa cu prevederile Articolului 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului – Libertatea de exprimare – și vă va comunica o decizie în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

Dacă doriți să înaintați o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați prin formularul de contact disponibila la Contact Us – Oficiul de stiri. De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter personal la www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere la ei.