back to top
spot_img

Cîrstoiu – incompatibil?

Recenta nominalizare a doctorului Cătălin Cîrstoiu pentru funcția de Primar al Municipiului București a stârnit un val de discuții în jurul posibilei sale stări de incompatibilitate, având în vedere poziția sa de manager al Spitalului Municipal din București și implicarea sa în cadrul ANEMONA CLINICAL SERVICES SRL, ca asociat. În centrul dezbaterii se află interpretarea legislației privind incompatibilitățile, în special art. 178 alin. 1 lit. g din Legea nr. 95/2006, care interzice managerilor unităților spitalicești să exercite funcții de conducere, administrare si control în societăți reglementate de Legea nr.31/1990, precum ANEMONA CLINICAL SERVICES SRL.

Analiza juridică a situației doctorului Cîrstoiu dezvăluie o problemă de incompatibilitate, având în vedere că acesta este asociat si membru al Adunării Generale a Asociaților în ANEMONA CLINICAL SERVICES SRL. Această poziție îi conferă drepturi de control și decizie asupra activității și conducerii societății, aspecte ce sunt incompatibile cu rolul său de manager de spital, conform legislației în vigoare.

Conform jurisprudenței Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin Decizia nr. 4199 din 27 noiembrie 2013 – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reținut următoarele:

„Controlul actelor și al activității societății cu răspundere limitată este un drept ce revine fiecărui asociat, în temeiul calității sale și a interesului său legitim de a cunoaște situația financiară și evoluția patrimonială a societății, știut fiind că acest drept de control este consacrat de prevederile art. 199 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, în favoarea fiecărui asociat care nu are și calitatea de administrator, fiind asemănător dreptului de control pe care asociații îl au în societățile cu nume colectiv.”

Prin urmare ICCJ confirma dreptul de control si exercitarea acestui atribut de către asociații dintr-un SRL, situație similară cu a doctorului Catalin Cirstoiu. În lumina acestor elemente, reținem drept confirmat controlul pe care doctorul Cătălin Cîrstoiu îl exercită în calitate de asociat asupra societății ANEMONA CLINICAL SERVICES SRL.

Mai în concret, implicarea lui Cîrstoiu în ANEMONA CLINICAL SERVICES SRL, prin prisma poziției sale în Adunarea Generală a Asociaților, îl plasează într-o situație de incompatibilitate evidentă cu funcția sa publică. Criticii subliniază că acesta exercită un control efectiv asupra societății comerciale, ceea ce contravine clar dispozițiilor legale privind separarea intereselor publice de cele private.

Susținătorii săi ar putea argumenta că rolurile în cadrul societății nu influențează activitatea spitalului pe care îl conduce. Totuși, legea nu lasă loc de interpretări flexibile în acest caz, punând accent pe prevenirea conflictelor de interese și asigurarea integrității funcțiilor publice.
Este imperios necesar de menționat că Legea nr.95/2006 este un act normativ aparținând dreptului public, absolut, iar interpretarea dispozitiilor sale trebuie sa fie facută în manieră onerativă, nu supletivă. Adică, interpretarea dispozițiilor sale trebuie sa fie facută întocmai, fără posibilitatea efectuării de interpretări mai laxe, care să permită completări. În materie publică, se aplică în mod invers principiul de drept comun Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, în sensul în care o interpretare supletivă a termenului “control” din cuprinsul art.178 nu este posibilă, ci doar una întocmai.

Acest caz servește drept un exemplu relevant pentru necesitatea unei interpretări riguroase și unitare a legislației privind incompatibilitățile, subliniind importanța separării intereselor private de cele publice în administrarea instituțiilor statului. Rezoluția cazului doctorului Cîrstoiu va reprezenta nu doar o decizie cu implicații personale semnificative, dar și un punct de referință pentru interpretarea și aplicarea legilor de incompatibilitate în România.

În această speță așteptăm cu mare interes o decizie a ANI cât mai rapidă având în vedere interesul public.

author avatar
Avocat Alexandru Dumitrescu

Lasă un răspuns

Te-ar putea interesa și...